Bel ons: 0187-491 755 Direct schade melden

ANW Hiaatverzekering

Stuur deze pagina door

Heeft u enig idee van welk inkomen uw nabestaanden moeten rondkomen als u er plotseling niet meer bent? Dat is een belangrijke vraag. Maar de meeste mensen staan zelden stil bij de financiële gevolgen van een overlijden. Toch is het van belang te beseffen wat de financiële gevolgen zijn en wat u nu kunt doen om te voorkomen dat uw nabestaanden straks financieel onverzorgd achterblijven.

De Nabestaandenwet biedt minimale voorziening
De verantwoordelijkheid voor een goede financiële regeling voor uw partner en kinderen ligt bij uzelf. De overheid regelt slechts een bodemvoorziening, 'de Algemene Nabestaandenwet (ANW)'. Dit is echter niet meer dan een bijdrage op minimaal bestaansniveau. Daarom biedt deze wet veelal geen of slechts tijdelijk een beperkte financiële ondersteuning.

Wie komt in aanmerking voor een ANW-uitkering?
Niet elke nabestaande komt in aanmerking voor een ANW-uitkering. Als u komt te overlijden, heeft uw partner alleen recht op een uitkering indien hij of zij:

  • Voor één of meer ongehuwde kinderen zorgt die jonger zijn dan 18.
  • Voor tenminste 45% arbeidsongeschikt is.
  • Geboren is vóór 1 januari 1950.
  • De ondergeschikten, familieleden en huisgenoten van de verzekerde met betrekking tot werkzaamheden, die zij namens verzekerde in hun verzekerde hoedanigheid verrichten.