Bel ons: 0187-491 755 Direct schade melden

Arbeidsongeschiktheid

Stuur deze pagina door

Een zelfstandig ondernemer die arbeidsongeschikt wordt heeft geen recht meer op een uitkering vanuit de overheid. De noodzaak en het nut van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is dan ook groot.

Wij bieden diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die het persoonlijk inkomen waarborgen en de extra zakelijke kosten opvangen. De premie van een AOV is fiscaal aftrekbaar, de uitkering is belast.

De voordelen

 • Keuze uit diverse waaronder een voordelige AOV voor startende ondernemers
 • Aantrekkelijke premies
 • Wachttijd naar keuze
 • Het ongevallenrisico is direct verzekerd na invulling en ondertekening van
 • het aanvraagformulier
 • Verhaalsrechtsbijstand
 • Blijvende invaliditeitsuitkering
 • Uitkering bij gezinsuitbreiding
 • Zwangerschapsuitkering
 • Eens in de drie jaar maximaal 15% verhoging verzekerde jaarrente mogelijk
 • zonder medische waarborgen
 • Gratis periodiek geneeskundig onderzoek