Bel ons: 0187-491 755 Direct schade melden

V.V.E. Pakket

Stuur deze pagina door

Het pand
Volgens de wet is de eigendom van het gebouw gesplitst in appartementsrechten. Die appartementsrechten zijn overgedragen aan de kopers van het appartement. Deze kopers zijn dan met elkaar de eigenaren van het gebouw. Ieder heeft recht op gebruik van een gedeelte daarvan.

De wet regelt ook dat het gebouw ten behoeve van de gezamenlijke eigenaren moet worden verzekerd.

Een brandverzekering dekt onder andere de gevolgen van brand, ontploffing, storm, blikseminslag, schade door neerslag, aanvaring/aanrijding en inbraak.

In de polis zal een ‘appartementenclausule’ worden opgenomen. Deze clausule houdt in dat als één van de eigenaren met opzet schade aan het gebouw zou toebrengen de verzekeraar toch moet betalen. Uiteraard heeft de verzekeraar wel het recht om het deel van de schadeveroorzaker van deze terug te vorderen.

Daarnaast hoeft de verzekeraar pas uit te keren als de vereniging van eigenaars daadwerkelijk heeft besloten om de schade te laten herstellen. Het geld moet voor het herstel van het gebouw worden gebruikt.

Uniek: ongedekte belangen

Niet alle kosten zijn verzekerbaar, daarom kunt u in ons pakket een bedrag van € 5.000,- als maximum per gebeurtenis en per jaar meeverzekeren.

Voor onvoorziene, niet onder de verzekering gedekte kosten, die in overleg met en na goedkeuring van de verzekeraar gemaakt worden om een schade(oorzaak) te achterhalen of te verhelpen en/of ander op geld waardeerbaar nadeel te compenseren.

Interieurverbetering
Onder de herbouwwaarde zijn niet meeverzekerd de woningverbeteringen die door de bewoners zijn aangebracht. Indien u deze woningverbeteringen wenst mee te verzekeren kunt u volstaan met het bijverzekeren van 10% van de getaxeerde herbouwwaarde. Hierdoor zijn alle bestaande en eventuele toekomstige woningverbeteringen automatisch verzekerd.

De vereniging

Aansprakelijkheid
De vereniging van eigenaren kan te maken krijgen met aansprakelijkheid. Het is daarom wettelijk verplicht hiervoor een verzekering af te sluiten. Met deze verzekering zijn de kosten gedekt wanneer de VVE of een bestuurslid aansprakelijk gesteld wordt. De verzekerden onder de aansprakelijkheidsverzekering zijn o.a.:

De verzekeringnemer, binnen de in de polis omschreven hoedanigheid;
Andere, mede als verzekerde genoemde natuurlijke- en/of rechtspersonen,
binnen de in de polis omschreven hoedanigheid;
Andere, mede als verzekerde genoemde natuurlijke- en/of rechtspersonen,
binnen de in de polis omschreven hoedanigheid;
De ondergeschikten, familieleden en huisgenoten van de verzekerde met betrekking
tot werkzaamheden, die zij namens verzekerde in hun verzekerde hoedanigheid verrichten.
Vermogensaansprakelijkheid
Een belangrijke uitsluiting op de standaard (verplichte) aansprakelijkheids-verzekering is de vermogensaansprakelijkheid. De bestuurder van een vereniging wordt medeverantwoordelijk geacht voor het handelen en het nalaten van de medebestuurders/toezichthouders. Dit risico dient dus apart te worden verzekerd en valt niet onder de verplichte aansprakelijkheidverzekering.
Klik hier voor meer informatie over het risico en voor een berekening van de premie.

Rechtsbijstand
In een complexer wordende samenleving lopen een VVE en haar leden een steeds grotere kans om betrokken te raken bij een juridisch geschil. Bijvoorbeeld tussen de VVE. en de aannemer over de onderhouds-werkzaamheden. Of bij een conflict met buren over een erf afscheiding of een gemeenschappelijke toegangsweg. De kosten van een advocaat kunnen bijzonder hoog oplopen. Terwijl het niet eens zover hoeft te komen. Want met onze rechtsbijstandverzekering kunt u altijd een beroep doen op vakkundige juristen. Vaak is een brief al genoeg. Zo niet, dan verdedigen zij uw recht tot in de rechtszaal.