Bel ons: 0187-491 755 Direct schade melden

Bedrijfsschade

Stuur deze pagina door

Als er in uw bedrijf sprake is van schade, heeft u niet alleen te maken met de herstelkosten van de schade zelf, maar ook met de gevolgen van de schade voor uw bedrijfsvoering, de zogenaamde gevolgschade. Een gevolg van schade kan immers zijn dat uw bedrijf geheel of gedeeltelijk komt stil te liggen. Uw inkomsten lopen terug terwijl uw vaste lasten grotendeel op hetzelfde niveau blijven.

Met de bedrijfsschadeverzekering bent u verzekerd tegen deze financiële gevolgschade. In geval van materiële schade aan het gebouw en/of de inhoud daarvan, ontvangt u gedurende een periode, die vooraf wordt overeengekomen, een uitkering waarvan u de vaste lasten kunt betalen en waardoor de nettowinst gehandhaafd blijft.

Voor de continuïteit van uw bedrijf is deze verzekering dus van grote waarde. De bedrijfsschadeverzekering biedt onder andere dekking voor schade door brand en ontploffing, blikseminslag, diefstal na braak, waterschade, sneeuw en smeltwater, storm en aanrijding.